Skip to content

Wij zijn Sandee

Met meer dan 200 medewerkers door heel Nederland ontwikkelen wij duurzame totaaloplossingen op het gebied van groenbeheer en terreininrichting.

Missie

Vanuit een sterk fundament geworteld in familiewaarden, innovatie, kennis en ervaring ontwikkelen wij duurzame totaaloplossingen op het gebied van groenbeheer en terreininrichting.

Visie

Wij bestaan om de leefomgeving gezonder, groener en mooier te maken.

Slogan

Meer dan groen

Sandee werkt volgens diverse kwaliteits-, veiligheids- en gezondheid en welzijnsprocedures waaronder ISO 9001:2015, (NEN-EN-ISO). VCA** versie 2008-5.1, en Groenkeur. Daarmee zijn deze kwaliteits- en veiligheidsnormen duurzaam in onze bedrijfsvoering verankerd. Alle aspecten van zowel interne werkvoorbereiding alsook de daadwerkelijke uitvoering maken hier onderdeel van uit. Alle medewerkers zijn bekend met onze procedures en volgen de beschreven werkwijzen. Controle vindt plaats aan de hand van de opdracht. Onvolkomenheden worden behandeld volgens de procedure klachten en afwijkingen. Op ieder project wordt vooraf duidelijk afgesproken wie verantwoordelijk is voor kwaliteit en controle. Bij afwezigheid van de projectleiders is de voorman verantwoordelijk en eerste contactpersoon. Sandee heeft een eigen externe kwaliteitscontrole ontwikkeld, welke zorg draagt voor rapportage van de opdrachten zowel voor de opdrachtgever als voor Sandee. Dit garandeert optimale transparantie naar onze opdrachtgevers, gebruikers en uitvoerders.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven heeft de Sandee Groep erkent als leerbedrijf. In deze rol dragen we kennis over en zorgen we voor een nieuwe generatie vakmensen.

Tuv Nederland heeft vastgesteld dat het door Sandee groep gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: Het op basis van klantenspecificaties verzorgen van ontwerp, aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en het beheer van groenprojecten.

Tuv Nederland heeft vastgesteld dat het door Sandee Groep gehanteerde VGM-beheerssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de VGM Checklist Aannemers, versie 2008/5.1 voor het toepassingsgebied: Het op basis van klantenspecificaties verzorgen van ontwerp, aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en het beheer van groenprojecten. De Sandee groep is VCA twee ster aannemer.

De Sandee groep is deelnemer in TRI groei in groen. TRI groei in groen is de organisatie die BBL/BOL leerlingen ondersteunt in het volgen en behalen van hun opleiding. De ondersteuning houdt o.a. in het vinden en met name houden van werk bij een erkend leerbedrijf en het begeleiden van de leerling waar nodig in relatie tot school en/of werk.

Goed opgeleid personeel is belangrijk voor de toekomst van de groensector. Zeker nu. Want met een teruglopende economie en een afname van aanmeldingen van nieuwe leerlingen ontstaat er een tekort aan vakmensen in de toekomst.

TuV Nederland heeft vastgesteld dat het door de Sandee Groep gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassing daarvan voldoet aan de Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Groenvoorzieningen 2012, en aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: Aanleg groenvoorzieningen, onderhoud groenvoorzieningen, ontwerp groenvoorzieningen van openbare- of semi-openbare ruimten, terreinen, parken, begraafplaatsen, sportcomplexen, landschappen, alsmede op of langs (water) wegen en degelijke. Het keurmerk is een hulpmiddel om de kwaliteit te bewaken en te bevorderen. De richtlijnen gelden als norm.

Het zijn de minimale eisen waar deelnemende bedrijven aan dienen te voldoen. De normen garanderen de opdrachtgever dat afspraken worden nagekomen. Groenkeur wordt gezien als een veeleisend keurmerk voor de groene sector. Dit beeld is ontstaan door de consequente handhaving van normen. In de praktijk is het een zeer toegankelijk keurmerk dat goed rekening houdt met het niveau van dienstverlening in de afzonderlijke vakdisciplines. De eisen zijn enerzijds afgestemd op wensen van opdrachtgevers en anderzijds op de aanwezige capaciteiten van uitvoerende groenbedrijven.