Als het om kwaliteit gaat
Noordstraat 1a Kamperland
ma-vr: 08:00 - 17:00

Missie

Sandee Groen is een familiebedrijf met ruim 30 jaar ervaring, waarbij onze vakkennis en -kunde de meerwaarde is. Wij realiseren duurzame totaaloplossingen op het gebied van
groen(-beheer), terrein- en projectinrichting en watervoorziening. Wij ontzorgen onze klant vanaf het eerste idee tot het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en het beheer.
Bij alles wat wij doen streven wij een gezond rendement na om te kunnen groeien en onze medewerkers een veilige en prettige werkomgeving te blijven bieden.

Visie

Wij willen een landelijke aanbieder zijn voor groen(beheer), terrein- en projectinrichting en watervoorziening, met een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Wij willen een partner zijn voor (semi-)overheden, bedrijven, projectontwikkelaars en recreatiebedrijven, maar ook voor particulieren.

Wij denken niet in standaardoplossingen, maar blijven steeds innovatief en leveren het liefst maatwerk. Ons team van gedreven medewerkers staat voor kwaliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat de bijdrage van iedere collega meerwaarde levert en even waardevol is voor het nastreven van onze doelen. Onze medewerkers zijn bekwaam, gemotiveerd, loyaal en betrouwbaar. Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen.

Kwaliteit en veiligheidsnormen

Sandee Groen werkt volgens diverse kwaliteits-, veiligheids- en gezondheid en welzijnsprocedures.

ISO 9001

nen_iso_logoTuv Nederland heeft vastgesteld dat het door Sandee groep gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: Het op basis van klantenspecificaties verzorgen van ontwerp, aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en het beheer van groenprojecten.


VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is bedoeld om uitzendkrachten die risicovolle werkzaamheden uitvoeren, alle gelegenheid te geven om veilig en gezond te werken. VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties die het belangrijk vinden dat hun uitzendkrachten veilig en gezond bij opdrachtgevers kunnen werken. En dan vooral voor uitzendorganisaties die kandidaten uitzenden naar VCA- of VCO-gecertificeerde bedrijven, of naar opdrachtgevers die van hun opdrachtnemers VCA eisen. Die bedrijven en opdrachtgevers moeten het gezag en toezicht over uw uitzendkrachten hebben.


VCA**

Tuv Nederland heeft vastgesteld dat het door Sandee Groep gehanteerde VGM-beheerssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de VGM Checklist Aannemers, versie 2008/5.1 voor het toepassingsgebied: Het op basis van klantenspecificaties verzorgen van ontwerp, aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en het beheer van groenprojecten. De Sandee groep is VCA twee ster aannemer.


Erkend leerbedrijf

erkend-leerbedrijf80x80Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven heeft de Sandee Groep erkent als leerbedrijf.


Tri groei in groen

tri-60De Sandee groep is deelnemer in TRI groei in groen. TRI groei in groen is de organisatie die BBL/BOL leerlingen ondersteunt in het volgen en behalen van hun opleiding. De ondersteuning houdt o.a. in het vinden en met name houden van werk bij een erkend leerbedrijf en het begeleiden van de leerling waar nodig in relatie tot school en/of werk.
Goed opgeleid personeel is belangrijk voor de toekomst van de groensector. Zeker nu. Want met een teruglopende economie en een afname van aanmeldingen van nieuwe leerlingen ontstaat er een tekort aan vakmensen in de toekomst.


Groenkeur

Groenkeur-kleurTuV Nederland heeft vastgesteld dat het door de Sandee Groep gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassing daarvan voldoet aan de Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Groenvoorzieningen 2012, en aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: Aanleg groenvoorzieningen, onderhoud groenvoorzieningen, ontwerp groenvoorzieningen van openbare- of semi-openbare ruimten, terreinen, parken, begraafplaatsen, sportcomplexen, landschappen, alsmede op of langs (water) wegen en degelijke. Het keurmerk is een hulpmiddel om de kwaliteit te bewaken en te bevorderen. De richtlijnen gelden als norm. Het zijn de minimale eisen waar deelnemende bedrijven
aan dienen te voldoen. De normen garanderen de opdrachtgever dat afspraken worden nagekomen. Groenkeur wordt gezien als een veeleisend keurmerk voor de groene sector. Dit beeld is ontstaan door de consequente handhaving van normen. In de praktijk is het een zeer toegankelijk keurmerk dat goed rekening houdt met het niveau van dienstverlening in de afzonderlijke vakdisciplines. De eisen zijn enerzijds afgestemd op wensen van opdrachtgevers en anderzijds op de aanwezige capaciteiten van uitvoerende groenbedrijven.


DOB-methode

dob-60(Duurzaam Onkruidbeheer op Verhardingen)
Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door SGS Nederland uitgevoerde controles, worden de door Sandee groep uitgevoerde activiteiten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, geacht te voldoen aan het certificatieschema "Barometer Duurzaam Terreinbeheer, criteria voor toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardingen" van de Stichting Milieukeur d.d. 1 maart 2010. Het certificaat is voor onbepaalde tijd geldig.

Waarom zou u voor Sandee Groep kiezen?

Geschoold en gecertificeerd
VCA gecertificeerd | Aequor leerbedrijf | Groenkeur: kwaliteit, vakmanschap en garantie in de groene sector.
Deskundig en ervaren
Wij zijn een betrouwbaar familiebedrijf met meer dan 25 jaar ervaring
info aanvragen